دوره ها

فیلترها

دوره های کانون آموزش ایرانیان

دوره جامع آزمون آیمت 2023


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1402-3-6 16:07:00
تاریخ پایان : 1402-6-14 16:07:00
تومان 50,000,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

المپیاد زیست شناسی


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1401-9-30 13:31:00
تاریخ پایان : 1401-10-30 13:31:00
تومان 3,000,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

شیمی آیمت 2023 دکتر جهانگیری


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1401-9-20 21:00:00
تاریخ پایان : 1402-2-5 22:30:00
تومان 5,250,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

بیولوژی آیمت 2023 دکتر جهانگیری


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1401-9-19 21:00:00
تاریخ پایان : 1402-2-6 22:30:00
تومان 9,000,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

Logical reasoning and critical thinking آیمت ۲۰۲۳


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1401-9-19 19:00:00
تاریخ پایان : 1402-2-2 20:30:00
تومان 3,000,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

فیزیک آیمت 2023 دکتر قلی زاده


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1401-9-18 19:00:00
تاریخ پایان : 1402-2-1 20:30:00
تومان 3,000,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

ریاضی آیمت 2023 خانم کریمانپور


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1401-9-17 19:00:00
تاریخ پایان : 1402-1-31 20:30:00
تومان 3,000,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

شیمی آیمت IMAT دکتر جهانگیری


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1401-4-4 15:00:00
تاریخ پایان : 1401-6-2 16:00:00
تومان 4,500,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

زیست شناسی آیمت دکتر جهانگیری


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1401-3-28 12:00:00
تاریخ پایان : 1401-6-3 13:30:00
تومان 8,100,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

ریاضی آیمت IMAT خانم کریمانپور 2022


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1401-2-8 18:30:00
تاریخ پایان : 1401-6-3 20:00:00
تومان 2,430,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

زیست آیمت دکتر جهانگیری 2022


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1401-2-4 21:00:00
تاریخ پایان : 1401-5-14 22:30:00
تومان 8,100,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

فیزیک آیمت IMAT دکتر قلی زاده 2022


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1401-2-4 17:00:00
تاریخ پایان : 1401-5-30 18:30:00
تومان 2,430,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

زیست آیمت دکتر جهانگیری 2022


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1400-8-30 15:00:00
تاریخ پایان : 1400-12-12 16:30:00
تومان 8,100,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

فیزیک آیمت 2022 دکتر قلی زاده


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1400-7-30 13:00:00
تاریخ پایان : 1400-12-20 12:00:00
تومان 2,700,000 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

کلاس رایگان زیست شجره نامه دکتر جهانگیری


نحوه برگزاری : آنلاین
تاریخ شروع : 1400-4-28 21:00:00
تاریخ پایان : 1400-4-28 22:00:00
تومان 0 : هزینه دوره

دروه برگزار شد

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد

تماس با ما