سوالات آزمونهای قبلی آیمت

نمونه سوالات آیمت  (IMAT)ل از سال  2011 تا سال 2021

سوالات آزمون آیمت ایتالیا با آزمون سراسری ورود به دانشگاه ایران (کنکور) بسیار متفاوت است.

آزمون آیمت بسیار مفهومی است و اگر شما مفهوم دروس را متوجه شده باشید و به اندازه کافی مطالعه داشته باشید قبولی شما در این آزمون صد در صد خواهد بود.

داوطلبان آیمت در مقایسه با کنکور ایران آرامش بیشتری را هنگام مطالعه دروس تجربه میکنند.

با پاسخ به آزمونهای سالهای قبل شما دقیقا متوجه سمت و سوی سوالات می شوید و همچنین مطالعه سوالات آزمونهای قبلی آیمت به شما کمک خواهد نمود که روش مطالعه شخصی بهتری را انتخاب کنید.

سوالات آزمون آیمت (IMAT) ایتالیا 2011 

پاسخ سوالات آزمون آیمت (IMAT) ایتالیا 2011

سوالات آزمون آیمت (IMAT) ایتالیا 2012

پاسخ سوالات آزمون آیمت (IMAT) ایتالیا 2012

سوالات آزمون آیمت (IMAT) ایتالیا 2013 

پاسخ سوالات آزمون آیمت (IMAT) ایتالیا 2013

سوالات آزمون آیمت (IMAT) ایتالیا 2014

پاسخ سوالات آزمون آیمت (IMAT) ایتالیا 2014

سوالات آزمون آیمت (IMAT) ایتالیا 2015

پاسخ سوالات آزمون آیمت (IMAT) ایتالیا 2015

سوالات آزمون آیمت (IMAT) ایتالیا 2016

پاسخ سوالات آزمون آیمت (IMAT) ایتالیا 2016

سوالات آزمون آیمت (IMAT) ایتالیا 2017

پاسخ سوالات آزمون آیمت (IMAT) ایتالیا 2017

سوالات آزمون آیمت (IMAT) ایتالیا 2018

پاسخ سوالات آزمون آیمت (IMAT) ایتالیا 2018

سوالات آزمون آیمت (IMAT) ایتالیا 2019 

پاسخ سوالات آزمون آیمت (IMAT) ایتالیا 2019

سوالات آزمون آیمت (IMAT) ایتالیا 2020

پاسخ سوالات آزمون آیمت (IMAT) ایتالیا 2020

سوالات آزمون آیمت (IMAT) ایتالیا (پاسخ همه سوالات گزینه اول می باشد) 2021

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد

تماس با ما