قوانین و مقررات صاحبان سالن

قوانین و مقررات صاحبان سالن و فضاهای آموزشی

قوانین کانون آموزش ایرانیان برای صاحبان سالن و فضاهای آموزشی

فروردین 1401

صاحبان سالن و فضاهای آموزشی اگر دارای مجوزهای رسمی باشند و هیچ مشکل قانونی برای فعالیت نداشته باشند، در صورتیکه تمایل داشته باشند فضاهای آموزشی خود را برای رویدادهای علمی در اختیار سازمانها قرار دهند میتوانند از امکان تبلیغ که از طرف کانون آموزش ایرانیان برایشان فراهم شده استفاده کنند.

در این فرآیند کانون آموزش ایرانیان فقط نقش تبلیغ کننده را داراست و هیچ نقشی در قراردادهای قی ما بین دارنده گان  فضاهای آموزشی و  افراد یا سازمانها نخواهد داشت، کانون آموزش ایرانیان در این رابطه هیچ سودی ندارد و هیچ مسئولیتی هم ندارد. ثبت فضاها و سالن های آموزشی در کانون آموزش ایرانیان فقط جنبه تبلیغاتی و معرفی دارد.

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد

تماس با ما