مدرس ها

مارال ولیدی

ریاضی چهارم ابتدایی علوم چهارم ابتدایی فارسی هفتم فیزیک (1) (ریاضی فیزیک)

تهران - تهران

مشاهده پروفایل و رزرو کلاس با استاد

دکتر جهانی

زیست شناسی آیمت (IMAT) شیمی آیمت (IMAT)

تهران - تهران

مشاهده پروفایل و رزرو کلاس با استاد

دکتر محمدرضا سیدحبشی

ریاضی آیمت (IMAT) فیزیک MCAT

تهران - تهران

مشاهده پروفایل و رزرو کلاس با استاد

علی کریمی

ریاضی و آمار (1) (علوم انسانی) ریاضی آیمت (IMAT) ریاضی SAT

تهران - تهران

مشاهده پروفایل و رزرو کلاس با استاد

کاوه حامد

ریاضی آیمت (IMAT)

تهران - تهران

مشاهده پروفایل و رزرو کلاس با استاد

پروین رفیقی

شیمی (3) شیمی آیمت (IMAT) بیوشیمی دانشگاه شیمی مورتیمر

آذربایجان شرقی - میانه

مشاهده پروفایل و رزرو کلاس با استاد

مهندس علیرضا کیمیاقلم

شیمی کنکور (ریاضی فیزیک) شیمی آیمت (IMAT)

تهران - تهران

مشاهده پروفایل و رزرو کلاس با استاد

نوشین عسگری

ریاضی کنکور (ریاضی فیزیک) ریاضی آیمت (IMAT) ریاضی SAT

تهران - تهران

مشاهده پروفایل و رزرو کلاس با استاد

مهندس نیکوسیر

ریاضی هشتم ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی ریاضی کنکور (ریاضی فیزیک) ریاضی کنکور (علوم تجربی)

تهران - تهران

مشاهده پروفایل و رزرو کلاس با استاد

جواد گلی پور

ریاضی کنکور (ریاضی فیزیک) فیزیک کنکور (ریاضی فیزیک) ریاضی کنکور (علوم تجربی) فیزیک کنکور (علوم تجربی)

تهران - تهران

مشاهده پروفایل و رزرو کلاس با استاد

علی خرم دوست

زیست شناسی (1) زیست شناسی (2) زیست شناسی (3) المپیاد زیست‌شناسی زیست شناسی کنکور زیست شناسی آیمت (IMAT) زیست شناسی IGCSE زیست شناسی MCAT آمار زیستی زیست شناسی سلولی مولکولی بیوشیمی دانشگاه

تهران - تهران

مشاهده پروفایل و رزرو کلاس با استاد

خلیل خلیلی ارمغانی

ریاضی هفتم ریاضی (1) ریاضی (2) (علوم تجربی) ریاضی (3) (علوم تجربی) هندسه کنکور

البرز - کرج

مشاهده پروفایل و رزرو کلاس با استاد

مهدیه گل محمدی

ریاضی (3) (علوم تجربی) فیزیک (1) (ریاضی فیزیک) فیزیک (2) (ریاضی فیزیک) فیزیک (3) (ریاضی فیزیک) المپیاد فیزیک ریاضی کنکور (ریاضی فیزیک) فیزیک کنکور (ریاضی فیزیک) ریاضی کنکور (علوم تجربی) فیزیک دانشگاه

تهران - تهران

مشاهده پروفایل و رزرو کلاس با استاد

دکتر محمدی

ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی ریاضی کنکور (ریاضی فیزیک) ریاضی کنکور (علوم تجربی) ریاضیات (علوم انسانی)

تهران - تهران

مشاهده پروفایل و رزرو کلاس با استاد

ساسان اسماعیل پور

المپیاد شیمی شیمی کنکور

تهران - تهران

مشاهده پروفایل و رزرو کلاس با استاد

بهرخ اسدی

المپیاد شیمی شیمی کنکور (ریاضی فیزیک) شیمی کنکور شیمی مورتیمر

تهران - تهران

مشاهده پروفایل و رزرو کلاس با استاد

مهشاد حاجیان

آمار و احتمال (پایه یازدهم ریاضی و فیزیک) ریاضی کنکور (ریاضی فیزیک) فیزیک کنکور (ریاضی فیزیک)

تهران - تهران

مشاهده پروفایل و رزرو کلاس با استاد

محمد ناگهی

فیزیک کنکور (ریاضی فیزیک)

تهران - تهران

مشاهده پروفایل و رزرو کلاس با استاد

سوسن نامی

فیزیک (1) (ریاضی فیزیک) فیزیک (2) (علوم تجربی) فیزیک (3) (علوم تجربی) فیزیک دانشگاه

آذربایجان شرقی - تبریز

مشاهده پروفایل و رزرو کلاس با استاد

حمید نوریون

زیست شناسی آیمت (IMAT) مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی ژنتیک پزشکی زیست شناسی سلولی مولکولی

تهران - تهران

مشاهده پروفایل و رزرو کلاس با استاد

میترا عامری

ریاضی آیمت (IMAT) فیزیک آیمت (IMAT)

البرز - کرج

مشاهده پروفایل و رزرو کلاس با استاد

محبوبه یوسفی

بیوشیمی دانشگاه

اصفهان - اصفهان

مشاهده پروفایل و رزرو کلاس با استاد

مرتضی نادری

زیست شناسی MCAT دوره جامع آزمون آیمت

خوزستان -

مشاهده پروفایل و رزرو کلاس با استاد

سید خشایار حسینی

شیمی (2) شیمی (3) شیمی کنکور شیمی آیمت (IMAT)

تهران - تهران

مشاهده پروفایل و رزرو کلاس با استاد

فرید خیری

ریاضی (2) (علوم تجربی) ریاضی (3) (علوم تجربی) حسابان (2) حسابان (3)

تهران - تهران

مشاهده پروفایل و رزرو کلاس با استاد

مهندس سعید تیزرو

المپیاد شیمی شیمی کنکور شیمی آیمت (IMAT)

خوزستان -

مشاهده پروفایل و رزرو کلاس با استاد

مهندس زینب اصلانی

المپیاد فیزیک فیزیک کنکور (ریاضی فیزیک) فیزیک آیمت (IMAT) فیزیک MCAT

خوزستان -

مشاهده پروفایل و رزرو کلاس با استاد

صدیقه احمدی عطار

ریاضی (2) (علوم تجربی) فیزیک (3) (علوم تجربی)

تهران - تهران

مشاهده پروفایل و رزرو کلاس با استاد

ابوالفضل جبرائیلی

ریاضی کنکور (ریاضی فیزیک) فیزیک کنکور (علوم تجربی)

تهران - تهران

مشاهده پروفایل و رزرو کلاس با استاد

نرگس سلیمی

فیزیک کنکور (ریاضی فیزیک) فیزیک کنکور (علوم تجربی) فیزیک دانشگاه

تهران - تهران

مشاهده پروفایل و رزرو کلاس با استاد

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد

تماس با ما