آنالیز دقیق بخش بیولوژی آزمون آیمت

مقاله ای که مطالعه میکنید با بررسی دقیق  کلیه سوالات آزمونهای قبلی نگارش یافته است.

شایان ذکر است که طی سالهای 2011 تا 2022 درس بیولوژی روند تقریبا یکسانی را طی نموده است و احتمال اینکه در آینده نیز سوالات مشابهی مطرح شود بسیار بالاست.

 1. به طور کلی سوالات دارای شکل به صورت متناوب در آزمون آیمت مشاهده شده اند. بنابراین انتظار می رود داوطلبان شکل شماتیک تمام موارد زیستی را کامل بدانند. به عنوان مثال داوطلب باید بداند که به طور کلی فسفولیپید ها در غشاء سلولی به چه صورت نمایش داده می شوند، یا شکل شماتیک کلروپلاست یا حتی سلول باکتری به چه صورت است.
 2. در آیمت 2022 برای اولین بار نمودار مشاهده شد با توجه ساختار مفهومی باید بدانید که کاملا از آزمونهای داخلی یا حتی امتحانهایی که در مدارس و دانشگاهها گذرانده اید متفاوت می باشد. در واقع طراح میخواهد بداند آیا شما توانایی استفاده کاربردی از دانسته های خود را دارید یا خیر.
 3. در همه آزمون های یک سوال و گاهی 2 سوال مرتبط با ماکرومولکولهای زیستی مشاهده شده و باید توجه داشته باشید که اکثر مواقع این سوال در ارتباط با نوکلئوتیدها DNA یا RNA بوده است.
 4. در خصوص مطالعه سلول باید انداره اجزاء سلول و انواع سلول شامل پروکاریوتی و یوکاریوتی و مخصوصا گلبول قرمز را به خوبی بدانید. مطالعه سلول نیز مانند سایره بخشها باید به صورت کلاسه شده باشد. مثلا تفاوت سلول پروکاریوتی و یوکاریوتی، تفاوت سلول گیاهی و جانوری از جمله مسائل مورد نظر طراحان آیمت IMAT بوده است.
 5. در همه سالها یک سوال مرتبط با غشاء زیستی یا موارد مرتبط مثل اسمز، عبور مواد از غشاء عنوان شده. 
 6. تمام ارگانلهای موجود در سلول و عملکرد آنها مهم هستند ولی از بین آنها حتما توجه خاصی به دستگاه گلژی، غشاء سلولی، میتوکندی و کلروپلاست داشته باشید. 
 7. هرسال یک سوال یا از فتوسنتز یا تنفس در آزمون مشاهده شده است. برای مطالعه این دو بخش مهم به هیچ عنوان نیاز به حفظ کردن چرخه ها نام مواد واسط و آنزیمها ندارید. مفهوم را بیاموزید و  بدانید محل وقوع هر پروسه بسیار مورد توجه است.
 8. چرخه های سلولی میوز و میتوز را کامل مطالعه کنید ترجیحا در این بخش بیشتر از حافظه تصویری خود استفاده نمایید. در این مبحث تا کنون بیشتر آنافاز و متافاز مورد توجه قرار گرفته اند. دقت داشته باشید که حتما باید تفاوت مراحل در میتوز و میوز را بدانید. مثلا آنافاز میوز چه تفاوتی با میتوز دارد.
 9. آنزیم ها ساختارهای آنزیم و نمودارها و مفاهیم مرتبط با واکنش های آنزیمی را بدانید، اگر چه هر ساله در این موارد سوال در آزمون مطرح نشده ولی جزء موارد مهم و پر تکرار می باشند. 
 10. مبحث مهم شجره نامه که بلا استثناء هر ساله در سوالات IMAT مشاهده شده است و شایان ذکر است که این مبحث در آیمت 2022 از 15 سوال 2 سوال را به خود اختصاص داده بود. حتما وراثت را مخصوصا با تاکید بر وراثت صفات وابسته به کروموزوم X کامل بیاموزید.
 11. در خصوص موارد مرتبط با آناتومی و فیزیولوژی تا کنون بیشتر تاکید روی دستگاه عصبی، قلب، کلیه و ساختار چشم بوده است. با تاکید بر روی چرخه ضربان قلب و نحوه هدایت پیام عصبی.
 12. در سالهای اولیه برگزاری آیمت مسائل ژنتیک وراثت غالب و مغلوبی، فاصله ژنتیکی و نقشه های مرتبط توجه خاصی را از طرف طراحان به خود اختصاصی میداد ولی در سالهای اخیر این موارد کمتر در آزمون ها مشاهده شده اند.

از طرف کانون آموزش ایرانان هر ساله دوره های نیمه خصوصی برای آزمون آیمت برگزار می شود. این کلاسهای IMAT به صورت آنلاین در 60 جلسه 90 دقیقه ای برگزار می شود. دروه پاییز آیمت کلیه مباحث تا عید تدریس خواهند شد. در این دوره تمرکز روی تدریس مفاهیم خواهد بود. جزوات به صورت فایلهای پی دی اف در اختیار داوطلبان قرار خواهند گرفت.

برای مشاهده دوره زیست شناسی آیمت 2023 به این لینک مراجعه بفرمایید.

برای مشاهده سایر دوره های آزمون آیمت می توانید از طریق این لینک اقدام بفرمایید.

  

 

دیدگاهتان را بنویسید

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد

تماس با ما